Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506

Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15001

1. Mẫu Nhà Ống: NO15506.                                   2. Số tầng: 6 Tầng.

3. Chủ đầu tư: Ông Nguyễn Phú Thắng.           4. Địa chỉ: Điện Biên Phủ.

5. Mặt tiền: 7,4m.                                                          6. Chiều sâu: 5,9 m.

7. Kiến trúc sư: Home4U.                                          8. Năm thi công: 2015.

9. Chi tiết mặt bằng các tầng trong mẫu Nhà Ống 7 tầng đẹp NO15506.

Tầng 1: 1 Gara

Tầng Lửng: 1 Phòng Tiếp Khách

Tầng 2: Phòng Khám Răng Hàm Mặt

Tầng 3: Phòng Ăn + Phòng Bếp + Phòng Thờ

Tầng 4:  Phòng Khách + Phòng Tắm

Tầng 5: Phòng Ngủ Master + Phòng Tắm

Tầng 6: Phòng Ngủ Bé Trai + Phòng Ngủ Bé Gái + Phòng Tắm

Tầng 7: Phòng Làm Việc + Phòng Ngủ Khách + Phòng Tắm

I. Thông tin chi tiết về diện tích trong mẫu Nhà Ống 7 tầng đẹp NO15506.

1. Diện tích tầng 1: 38 m2.

2. Diện tích tầng 2: 38m2.

3. Diện tích tầng 3: 38 m2.

4. Diện tích tầng 4: 38 m2.

5. Diện tích tầng 5: 38 m2.

6. Diện tích tầng 6: 38m2.

7. Diện tích tầng 7: 38 m2.

II. Giải pháp kiến trúc tổng thể trong mẫu Nhà Ống 7 tầng đẹp NO15506.

Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 - Hiện Trạng 1
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 – Hiện Trạng 1
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 - Hiện Trạng 2
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 – Hiện Trạng 2
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 - Hiện Trạng 3
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 – Hiện Trạng 3
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 - Hiện Trạng 4
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 – Hiện Trạng 4
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 - Phối Cảnh 1
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 – Phối Cảnh 1
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 - Thang Máy
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 – Thang Máy
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 - Tầng 1
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 – Tầng 1
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 - Phòng Chờ
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 – Phòng Chờ
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 - Phòng Chờ 2
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 – Phòng Chờ 2
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 - Lễ Tân
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 – Lễ Tân
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 - Phòng Khám
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 – Phòng Khám
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 - Phòng Khám 2
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 – Phòng Khám 2
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 - Phòng Khám 3
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 – Phòng Khám 3
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 - Phòng Ăn
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 – Phòng Ăn
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 - Phòng Bếp
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 – Phòng Bếp
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 - Phòng Ăn
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 – Phòng Ăn
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 - Phòng Khách
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 – Phòng Khách
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 - Phòng Khách 2
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 – Phòng Khách 2
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 - Phòng Khách 3
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 – Phòng Khách 3
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 - Phòng Tắm Tầng 5
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 – Phòng Tắm Tầng 5
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 - Phòng Ngủ
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 – Phòng Ngủ
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 - Phòng Ngủ 2
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 – Phòng Ngủ 2
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 - Phòng Ngủ 3
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 – Phòng Ngủ 3
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 - Phòng Tắm
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 – Phòng Tắm
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 - Phòng Ngủ Bé Trai
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 – Phòng Ngủ Bé Trai
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 - Phòng Ngủ Bé Trai
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 – Phòng Ngủ Bé Trai
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 - Phòng Ngủ Bé Trai 2
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 – Phòng Ngủ Bé Trai 2
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 - Phòng Ngủ Bé Gái
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 – Phòng Ngủ Bé Gái
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 - Phòng Ngủ Bé Gái 2
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 – Phòng Ngủ Bé Gái 2
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 - Phòng Ngủ Bé Gái 3
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 – Phòng Ngủ Bé Gái 3
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 - Tiểu Cảnh
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 – Tiểu Cảnh
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 - Phòng Ngủ
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 – Phòng Ngủ
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 - Phòng Ngủ 2
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 – Phòng Ngủ 2
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 - Phòng Ngủ 3
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 – Phòng Ngủ 3
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 - Phòng Làm Việc
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 – Phòng Làm Việc
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 - Phòng Tắm
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 – Phòng Tắm
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 - Phòng Tắm 2
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 – Phòng Tắm 2
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 - Phòng Tắm 3
Mẫu Thiết Kế Nhà Ống Đẹp kết hợp văn phòng 7 Tầng NO15506 – Phòng Tắm 3

Ngoài phối cảnh và mặt bằng ở trên, hồ sơ thiết kế kiến trúc mẫu Nhà Ống 6 tầng đẹp NO15506 còn có đầy đủ các bản vẽ mặt bằng kỹ thuật các tầng, mặt đứng triển khai, mặt cắt kỹ thuật thi công, hồ sơ kết cấu (mặt bằng, móng, dầm sàn, bể phốt, bể nước, cột, thép), chi tiết cấu tạo (cầu thang, ban công, vệ sinh, cửa,…), thiết kế kỹ thuật điện nước,thông tin liên lạc, hồ sơ kiến trúc mở rộng (sàn, trần), hồ sơ kiến trúc phụ trợ ngoài nhà (quy hoạch tổng thể mặt bằng, cổng, tường rào),….Hồ sơ thiết kế được tính toán theo phong thủy tuổi chủ đầu tư.

Các bạn có thể gửi yêu cầu tư vấn thiết kế nhà tại chuyên mục: Gửi yêu cầu tư vấn hoặc liên hệ ngay tới 094 767 55 44 – 0943 057 111 để tư vấn, đăng ký thiết kế nhà.

Từ khóa: Thiết kế nội thất chung cư,  Nội thất chung cư đẹp, Thiết kế nội thất nhà chung cư, Thiết kế Nội thất nhà ống, Nội thất biệt thự, Thiết kế nội thất biệt thự

Tags:

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được gửi tới Trung tâm nghiên cứu phương án kiến trúc của Kiến Trúc HOME4U, Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể thông qua Email, điện thoại hoặc địa chỉ liên hệ.
Xin cảm ơn!

Họ và tên:

Địa Chỉ:

Email:

Số Điện Thoại:

Tiêu Đề:

(Ghi chú: Các thông tin bạn cung cấp càng chi tiết thì chúng tôi càng có cơ sở để đưa ra phương án tối ưu hơn )

Một số gợi ý để bạn viết yêu cầu:

 • Ghi rõ kích thước các cạnh
 • Đường giao thông mà mảnh đất tiếp giáp (loại đường, bề rộng đường, bề rộng vỉa hè…)
 • Bạn định xây mấy tầng. Số tiền dự kiến đầu tư là bao nhiêu
 • Cơ cấu các tầng (nếu đã có định hướng): mỗi tầng bạn yêu cầu các phòng nào, không gian nào…(gara oto, để xe máy, khách, sinh hoạt chung, bếp, ăn, ngủ, wc chung hay riêng, tắm, phòng thờ, phòng giặt, sân chơi, sân phơi…)
 • Sơ qua ý thích của bạn về kiểu dáng kiến trúc, các sở thích riêng, các yêu cầu kỹ thuật khác…(nếu có thể)
 • Dư định khi nào khởi công xây nhà

Nội Dung :


bien quang cao lam bien quang cao thép góc thép chế tạo nhan qua cf nhan qua cf mien phi